Kế hoạch Marketing ismartsolution.vn

Table of Contents

Thông tin công ty

Marketing đa kênh

Tên công ty: iSmart Solution

Tên sản phẩm: dịch vụ tư vấn

Link mô tả sản phẩm: https://ismartsolution.vn/

Link website: https://ismartsolution.vn/

Vấn đề cần tư vấn:

1. Muốn truyền thông cho ismart
2. Tiếp cận nhiều doanh nghiệp, được nhiều người biết

Liên hệ

Nghiên cứu thị trường

Kiểm tra các Keywords liên quan bằng công cụ Keyword planner để tìm ra các Keywords có số lần tìm kiếm trung bình cao hàng tháng , xác định mức độ cạnh tranh.