Hợp nhất mục tiêu của 3 phòng:

01. Hành trình khách hàng tại TVG

Hành trình khách hàng

1.1 Khái niệm Hành trình khách hàng

Để xem cách TVG thực hiện cụ thể từng phần như thế nào hãy xem chi tiết trong phần tiếp theo

Customer Journey Map

Hành trình khách hàng:

Hành trình khách hàng

1.2. Khảo sát do phòng Growth đảm nhiệm.

Nhận biết nhu cầu: phòng Growth sẽ giúp Khách hàng sẽ nhận ra nhu cầu của mình thông qua các kênh:

Khách hàng sẽ tìm kiếm thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ cần. Họ có thể đọc bài viết trên social, blog, xem video, tham khảo ý kiến từ người dùng khác hoặc trực tiếp liên hệ. 

1.3. Cân nhắc do phòng Account đảm nhiệm

Phòng Account tiếp nhận thông tin có nhu cầu và lên kế hoạch chi tiết. Phòng Account hẹn lịch meeting và trình bày trao đổi với khách hàng kế hoạch để khách hàng hiểu và cân nhắc lựa chọn so sánh sau đó ra quyết định mua hàng.
Tìm hiểu thêm

1.4. Triển khai và tái sử dụng do phòng Delight đảm nhiệm

Sau khi mua hàng, khách hàng sẽ sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ và đánh giá chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ này. Phòng Delight chịu trách nhiệm triển khai dự án. Bàn giao đảm bảo tiến độ và khảo sát hài lòng của khách hàng.
Tìm hiểu thêm

02. TVG hợp nhất mục tiêu của 3 phòng

Tích hợp Growth

2.1 Cách phòng Growth kết hợp với phòng Account và ngược lại:

Công việc và sự điều chỉnh của phòng Growth
- Thu hút user và form lead magnet …
- Form lead và form infor điều chỉnh phù hợp với đối tượng để phòng Account tư vấn.
- Nhận phản hồi về thông tin gói dịch vụ và nội dung để lên chiến dịch nội dung phù hợp.
Tìm hiểu thêm
Công việc và sự điều chỉnh của phòng Account.
- Account trao đổi với khách hàng và nắm được thông tin khách quan tâm từ đó phối hợp với Growth điều chỉnh những nội dung.
- Account nhận phản hồi của Growth để điều chỉnh nội dung trao đổi với khách hàng.
Tìm hiểu thêm
Previous slide
Next slide
Công việc và sự điều chỉnh của phòng Growth
- Phòng Growth làm những nội dung về báo cáo dự án, case study… được cung cấp thông tin từ phòng Delight.
- Growth trao đổi và nhận phản hồi của phòng Delight để hiểu cách triển khai dự án để điều chỉnh nội dung.
Tìm hiểu thêm
Công việc và sự điều chỉnh của phòng Delight
- Cách triển khai của phòng Delight ảnh hưởng đến những nội dung mà phòng Growth truyền tải cho khách hàng. Delight nhận phản hồi từ phòng
- Growth để tăng trải nhiệm và dịch vụ khách hàng đúng với mục tiêu mục đích ban đầu.
Tìm hiểu thêm
Previous slide
Next slide

2.3 Cách phòng Account kết hợp với phòng Delight và ngược lại

Công việc và sự điều chỉnh của phòng Account
- Phòng Account trực tiếp trình bày kế hoạch triển khai cụ thể với khách hàng nên gắn bó chặt chẽ với phòng Delight khi triển khai phải bám sát đúng kế hoạch đề ra.
- Phòng Account nhận phản hồi về tiến độ dự án của phòng Delight để cập nhập điều chỉnh cam kết với khách hàng.
Công việc và sự điều chỉnh của phòng Delight
- Phòng delight triển khai dự án trực tiếp trao đổi với khách hàng dựa trên căn cứ kế hoạch phòng Account đã tư vấn.
- Phòng delight điều chỉnh cách triển khai đúng với cam kết hoặc ko quá cam kết Accountn đã đề ra.
Previous slide
Next slide

TVG AGENCY

Điền Form Thông Tin Để Được Tư Vấn Marketing Miễn Phí

1. Hỗ Trợ Tư Vấn Trực Tiếp Cụ Thể

TVG sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian bằng việc nghiên cứu đối thủ Doanh Nghiệp trên đa nền tảng và gửi bản báo cáo chi tiết nhất.
TVG sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian bằng việc nghiên cứu đối thủ Doanh Nghiệp trên đa nền tảng và gửi bản báo cáo chi tiết nhất.

3. Phân Tích Xu Hướng Thị Trường

Đề xuất các hướng triển khai nội dung trên kênh Social, SEO để thu được lượng người dùng nhiều nhất

4. Nhận File Kế Hoạch Marketing

Đề xuất các hướng triển khai nội dung trên kênh Social, SEO để thu được lượng người dùng nhiều nhất

5. Bắt Kịp Xu Thế Digital Marketing

Đề xuất các hướng triển khai nội dung trên kênh Social, SEO để thu được lượng người dùng nhiều nhất

GROWTH MARKETING DO TVG TRIỂN KHAI

Tăng Hơn 50%

DOANH THU TĂNG NHANH TRONG 6 THÁNG

Giảm Hơn 30%

CHI PHÍ MARKETING VÀ SELL TRUNG BÌNH ĐƯỢC GIẢM

Tăng Hơn 50%

KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG MỚI

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux