Kế hoạch Marketing ĐÈN TRANG TRÍ NGÂN TÍN

Thông tin công ty

Marketing đa kênh

Tên công ty: Ngân Tín

Tên sản phẩm: Đèn trang trí Ngân Tín

Link mô tả sản phẩm: https://dentrangtringantin.com/tat-ca-san-pham-den-trang-tri-ngan-tin/

Link website: https://dentrangtringantin.com/

Vấn đề cần tư vấn: SEO 800k/ tháng

Nghiên cứu thị trường

Kiểm tra các Keywords liên quan bằng công cụ Keyword planner để tìm ra các Keywords có số lần tìm kiếm trung bình cao hàng tháng , xác định mức độ cạnh tranh.