Mình Đã Kết Hợp Dùng Các Công Cụ Báo Cáo Marketing Như Thế Nào?

Trước khi làm một dự án Marketing kể cả ngắn hạn và dài hạn mình đều đặt mục tiêu cụ thể sẽ đạt được Objectives như thế nào trong mỗi tháng. Sau đó mình sẽ chia nhỏ ra từng ngày để dễ xác định và theo dõi được mình đã đạt được đến đâu, việc […]

Mình đã triển khai dự án Growth Marketing như thế nào?

1. Xác định profile buyer của đối tác Tổng quát hoá chân dung tệp khách hàng mục tiêu bằng việc phân tích thông qua các công cụ Microsoft Clarity (xem record, họ đang muốn đọc thêm nội dung nào, họ quan tâm nội dung nào?) hoặc công cụ Hubspot (xem khó khăn của họ, mong […]

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux