[wd_asp id=1]

Mình Đã Kết Hợp Dùng Các Công Cụ Báo Cáo Marketing Như Thế Nào?

Trước khi làm một dự án Marketing kể cả ngắn hạn và dài hạn mình đều đặt mục tiêu cụ thể sẽ đạt được Objectives như thế nào trong mỗi tháng. Sau đó mình sẽ chia nhỏ ra từng ngày để dễ xác định và theo dõi được mình đã đạt được đến đâu, việc […]

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux