Kế hoạch Marketing HDS Law

Đa kênh cam kết 9tr

Hiệu quả đang dần cải thiện từ lúc bắt đầu làm trang web chưa có gì đến sau 2 tháng cải thiện theo biểu đổ hình cong

Tháng 5: Khi bắt đầu: Set up tracking code và hệ thống đo lường
Tháng 6: Bắt đầu có những traffic đầu tiên và form đầu tiên
Tháng 7: Tăng trưởng vượt trội

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux