[wd_asp id=1]

Case Study – Dự án Thiên Long Real

Khi tiếp nhận brief, TVG thực hiện phân tích 7Ps của doanh nghiệp qua mind map. Từ đó hiểu rõ bối cảnh, USP của doanh nghiệp cũng như hành trình khách hàng để triển khai hoạt động Digital Marketing

Case Study – Dự án Thiên Long Real

Khi tiếp nhận brief, TVG thực hiện phân tích 7Ps của doanh nghiệp qua mind map. Từ đó hiểu rõ bối cảnh, USP của doanh nghiệp cũng như hành trình khách hàng để triển khai hoạt động Digital Marketing

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux