Báo cáo dự án TD Acoustic

Báo cáo dự án

Thông tin dự án Landing Page: https://dauvanggiare.tdacoustic.vn/official Google Tag Google Tag Manager ID: GTM-PBT4LXK Link Google Tag:  https://tagmanager.google.com/#/container/accounts/6068025409/containers/99780026/workspaces/15/tags Chức năng của Google Tag Manager Sử dụng Google Tag Manager để cài đặt sự kiện chuyển đổi và ghi nhận được sự kiện của User trên Landing Page  Google Analytics 4 Link Analytics: https://analytics.google.com/analytics/web/#/p339272848/reports/intelligenthome?params=_u..nav%3Dmaui%26_u..pageSize%3D25 Báo cáo Google […]

Báo cáo dự án Sân bay Ngọc Anh

vé máy bay ngọc anh

Creative và Distribute content trên Facebook
1. Chọn Group phù hợp
2. Cách làm: Sáng tạo nội dung lên web và làm thành nội dung phù hợp để đăng tải lên group
3. Các concept nội dung dự kiến bên em sẽ làm là:
a. Các post đã có nhiều comment trong các group
b. Các Google News VN và United Stage
c. Các Google trend 30 ngày tại VN, và 12 tháng tại United Stage
d. Tiktok và Douyin
4.Dùng báo cáo hợp nhất để xem báo cáo
5.Form Lead Magnet để tăng số khách hàng tiềm năng bằng Key Message và Promotion

Báo cáo chiến dịch Otojac.com giai đoạn 3

Báo cáo dự án

Báo cáo chiến dịch Thông tin dự án Domain: https://otojac.com/ Landingpage :  https://khuyenmai.otojac.com/ Tracking code cho trang web:          Google Tag Google Tag Manager ID: GTM-5R7DL6J Link Google Tag: https://tagmanager.google.com/?pli=1#/container/accounts/6000196583/containers/30209664/workspaces/26/tags Cài đặt hành vi sự kiện và báo cáo trên landingpage  Google Analytics  Link Analytics: https://analytics.google.com/analytics/web/?pli=1#/p358168337/reports/intelligenthome  Báo cáo Google Analytic trên Data studio Google Analytics […]

Báo cáo chiến dịch Thiên Long Real

Báo cáo dự án

Báo cáo chiến dịch Thông tin dự án Domain:  Landingpage giai đoạn 1:  Tracking code cho trang web:          Google Tag Google Tag Manager ID: GTM-5R7DL6J Link Google Tag: https://tagmanager.google.com/?pli=1#/container/accounts/6000196583/containers/30209664/workspaces/26/tags Cài đặt hành vi sự kiện và báo cáo trên landingpage  Google Analytics  Link Analytics: https://analytics.google.com/analytics/web/?pli=1#/p358168337/reports/intelligenthome  Báo cáo Google Analytic trên Data studio Google […]

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux