[wd_asp id=1]

Kế hoạch Marketing DÂY ĐAI MASSAGE

Table of Contents

Thông tin công ty

Marketing đa kênh

Tên công ty: Chưa thành lập

Tên sản phẩm: Bán dây đai massage

Link mô tả sản phẩm: chưa có

Link website: chưa có

Vấn đề cần tư vấn:

1. Chưa thực hiện marketing, chỉ mới bán truyền miệng
2. Sắp tới thành lập công ty

Nghiên cứu thị trường

Kiểm tra các Keywords liên quan bằng công cụ Keyword planner để tìm ra các Keywords có số lần tìm kiếm trung bình cao hàng tháng , xác định mức độ cạnh tranh.