Báo cáo và đề xuất

Video đề xuất: https://tranvugroup.vmaker.com/record/yXrWLHpAtIqOAVlg

Link slide báo cáo: https://docs.google.com/presentation/d/10LSITdsYEBTPNxrZOhjm6VqoWLfKwNuvMa7m63WcnRg/edit?usp=sharing 

Đăng nhập để xem

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux