[wd_asp id=1]

Dịch vụ Email Marketing Mautic tích hợp Hubspot CRM

Design 3 chiến dịch

– Design 1 chiến dịch Drip Campaign, 7 template và 7 Landing Page. Nội dung: 7 Reason to buy

– Design 7 chiến dịch Nurturing Campaign, mỗi campaign 7 template, tổng 49 template và 49 landing page. Nội dung: cá nhân hoá theo dịch vụ hoặc đối tượng

– Design 1 chiến dịch Newslatter Campaign mỗi tuần. 52 Template mỗi năm

Cam kết

– Email Marketing Mautic 1 năm, contact dưới 10 nghìn, gửi dưới 100 nghìn mail/tháng

– Cam kết Open Rate trên 20%. Data phải là đã biết đến thương hiệu

– Hỗ trợ quét email trên các website

Tích hợp Hubspot CRM

– Hướng dẫn sử dụng tất cả tính năng Hubspot CRM (Marketing, Sale, Service)

– Phân loại khách hàng theo Hot, Warm, Cold, Ice, Zero theo Last Activity

– Sync 2 chiều từ Mautic đến Hubspot

– Tối ưu Lead Magnet và Form đăng ký trên website

Khác

– Thiết lập Event chuyển đổi trên Google Tag Manager

– Tạo báo cáo hợp nhất tất cả nguồn trên Google Analytic 4

– Thiết kế website theo ngành và miễn phí hosting 1 năm

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux