Marketing mùa Tết Trung Thu

THẤU HIỂU MONG MUỐN CỦA DOANH NGHIỆP VỀ MARKETING MÙA TẾT TRUNG THU

Khi triển khai 01 kế hoạch Marketing mùa Tết Trung thu , các doanh nghiệp thường có những mong muốn

Kế hoạch marketing mẫu cho lavinafood.com

Kế hoạch Marketing Ever Young Table of Contents Kế hoạch chi tiết Objective: Tăng khách hàng tiềm năng 1. Objective là Tăng khách hàng tiềm năng– Không thay đổi trong quá trình triển khai, vì nó quyết định phương án triển khai ở dưới (Ko nên chỉ quan tâm marketing mà nên quan tâm cả […]

Dịch vụ Email Marketing Mautic tích hợp Hubspot CRM

Design 3 chiến dịch – Design 1 chiến dịch Drip Campaign, 7 template và 7 Landing Page. Nội dung: 7 Reason to buy – Design 7 chiến dịch Nurturing Campaign, mỗi campaign 7 template, tổng 49 template và 49 landing page. Nội dung: cá nhân hoá theo dịch vụ hoặc đối tượng – Design 1 […]

Chiến lược và hướng dẫn Growth Marketing ngành Xe và dịch vụ

Chiến lược và hướng dẫn Growth Marketing ngành Xe & dịch vụ Hướng dẫn các phương pháp tăng trưởng khách hàng, bao gồm tăng số lượng khách hàng mới, tăng doanh số từ khách hàng hiện tại và tăng khả năng giữ chân khách hàng với thông tin chi tiết và thực tế 

Chiến lược và hướng dẫn Growth Marketing ngành Nhà hàng và Đồ uống

Chiến lược và hướng dẫn Growth Marketing ngành Nhà hàng và Đồ uống Hướng dẫn các phương pháp tăng trưởng khách hàng, bao gồm tăng số lượng khách hàng mới, tăng doanh số từ khách hàng hiện tại và tăng khả năng giữ chân khách hàng với thông tin chi tiết và thực tế 

Chiến lược và hướng dẫn Growth Marketing ngành B2B

Chiến lược và hướng dẫn Growth Marketing ngành B2B Hướng dẫn các phương pháp tăng trưởng khách hàng, bao gồm tăng số lượng khách hàng mới, tăng doanh số từ khách hàng hiện tại và tăng khả năng giữ chân khách hàng với thông tin chi tiết và thực tế 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux